Otevření Vědecko-technického parku

Vědecko-technický park UVR byl slavnostně otevřen ve čtvrtek 12. Prosince 2013 za účasti starosty Mníšku pod Brdy Petra Digrina a ředitelky Odboru implementace strukturálních fondů MPO, Zuzany Matějíčkové. Ve výzkumných laboratořích budou rozvíjeny poznatky ze základního výzkumu v oblasti životního prostředí a také zkoumány možnosti jejich praktického využití v širším průmyslovém měřítku. Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnutí zázemí pro mladé a začínající inovativní firmy, které mnohdy nemají vlastní potřebné prostředky pro svoji činnost, a pomoci jim s dalším rozvojem.

Do projektu jsou zapojeny jak vysoké školy, tak i soukromé subjekty, od kterých se slibuje odborná garance a počáteční know-how. Z odborného hlediska celý projekt zaštiťuje společnost Aquatest a. s., která je odborným garantem parku.

Naše společnost zajistila veškerou produkci spojenou s otevřením Vědecko-technického parku UVR v Mníšku Pod Brdy. V repertoáru celodenní akce bylo slavnostní otevření s přípitkem, exkurze ve výzkumných laboratořích, dále také vystoupení Felixe Slováčka a odpálení velkolepého ohňostroje.

THEMA TRADE s.r.o. se zabývá nejen kompletní produkcí golfových akcí a jejich propagací, ale také organizováním společenských, kulturních a sportovních akcí na klíč.

Nabízíme kvalitní a cenově přijatelný potisk golfových míčků a menších kancelářských potřeb. Zpravidla se tisknou firemní loga, nicméně záleží především na souladu vaší fantazie s našimi možnostmi.

Golf Centrum Císařská louka vám nabízí fittingové služby ve spolupráci s profesionálními odborníky a nejnovější měřící techniku Trackman Pro.

Golf Centrum na Císařské louce je nově otevřený moderní golfový obchod. I přes jeho moderní zařízení a špičkové vybavení zůstává stále tradiční v jedné podstatné věci, a to ve vztazích.